انیمه شای تامبلر

جمعه 5 آبان 1396 03:11 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
✌Anime Shy Tumblr
Anime Blush Tumblr
✌شکلکام رو اسمشون ویکتوری هنده✌
✌یعنی دست پیروزی خب به قول یه خنگ هایی✌
✌همش فکر میکنم خودت ها بی دلیل از این✌
✌دست استفاده میکنن و فقط برای مسخره کردنه✌
✌راستی دیشب یه خودتی دستش رو برامون✌
✌ف....ک ی......و کرد بعدش منم کردم ضایع✌
✌شد خخخخخ خیلی خودتی بود کارش✌
✌چونکه الکی شد هههههههههه✌
✌الان بود یاده کلمه Pencil افتادم:)))))✌
✌تا میبینمش یاده کلمه پنشل میوفتم به قول یه خنگ✌
✌هایی:نگوووووو کارهای قدیمییییی خودتتت✌
✌پایینی=وقتی دیگرانمیزارن✌ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 8 آبان 1396 02:44 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå