اِویر آفتیر هیگِه

جمعه 5 آبان 1396 12:22 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♟به قول یه خنگ هایی:♟
♟این بالایی رو باش!فکر کرده یکی داره♟
♟نگاه سره الکی و خودتیش میکنه♟
♟راستی الان بود یاده کارتون♟
♟شرک افتادم=/کسایی♟
♟که توش هستن کلمه خودت هست راستی♟
♟یه زشتی توش بود اسمش همین بود:♟
Lord Farquaad
♟سرش خیلی زشته مگه نه؟♟
♟به قول یه خنگ هایی:♟
♟واقعا هم شما رو♟
♟دوست داره و خواهد داشت اونم forever♟
♟اواواواواواواواواواواواواواواو♟ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 5 آبان 1396 12:34 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå