میرابولس

جمعه 21 مهر 1396 03:00 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
✘یاده سمبوسه افتادم=|راستی تا✘
✘میراکولس لیدی باگ اومد کفش‌دوزک✘
✘خودتی کم اهمیت اند کمیاب✘
✘شد و دیگه انگار هیچکی خودت‌دوزک✘
✘رو نمیشناسه=///ولی گربه چی✘
✘با اینکه کلمه خودت نویر امده ولی همه✘
✘گربه هایه یادشونه=////خودت✘
✘miraculous ladybug tumblr icons
✘راستی حرفای بعضیا خیلی حال
بهم زنن الان بود یکی به پرنیا یه چیزی✘
✘گفت باورم نشد!!!!!!!!راستی
✘الان خونم هست!!!راستی کسی که بود
✘اسمش آوا بود!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 21 مهر 1396 07:18 ق.ظ