آتبمح

پنجشنبه 20 مهر 1396 02:37 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
♤یاده یه آهنگی افتادم♤
♤که البته اگه نگم آهنگش چی بود بهتره
♤راستی تا این بالایی رو دیدم یاده
♤دیسکو افتادم=)))راستی تا کلمه دیسکو رو
♤میبینم یاده کلمه دیسکو بر میوفتم:////
♤میدونین عجیبیش چی بود؟این که من گفتم کلمه
♤نگفتم یاده دیسکو بر(کلمه خودت)
♤میوفتم خب بگذریم این گل
♤ها خیلی خوجلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:}
♤دیگه کلمه خودت و کلمه خودم
♤#اومدن روشون=}ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه 20 مهر 1396 03:00 ق.ظ