کوکوحانتز

پنجشنبه 20 مهر 1396 02:06 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
☆عکس بالایی ماله deviantart هست☆
☆عکسش خیلی هنری هست☆
☆عکسش خیلی خوشگل هست☆
☆عکسش خیلی باحال هست☆
☆عکسش خیلی جالب مالب هست☆
☆عکسش خیلی رنگارنگ هست☆
☆عکسش رو کلمه خودت برای کلمه خودم ساخته☆
☆خب بگذریم تا این عکس پایینی رو☆
☆دیدم یاده تاریکی افتادم://///
☆به قول یه خنگ هایی:☆
☆دیگه سر یه قومی تو تاریکی پنهان شد=)))☆
☆راستی عنوان من رو یاده coco☆
☆انداخت☆ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه 20 مهر 1396 02:13 ق.ظ