b l u e

جمعه 31 شهریور 1396 03:34 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♤تا رنگ آبی رو میبینم یاده♤
♤هالزی میوفتم چون که به رنگش گیر داده♤
♤راستی سر این بالایی من رو یاده♤
♤آریانا گرانده میندآزه!حالا نگین♤
♤من رو زیاد یادش♤
♤نمیندازه!خب بگذریم این پایینی من رو یاده♤
♤یه فیلمی(.-.)انداخت که اسمش...♤
♤روزی روزگاری بود فکر♤
♤نکنین یه فیلم ایرانی یا یه چرت و پرتی رو♤
♤میگمآ!یه فیلمه ترکی رو میگمـ!!♤
♤راستی....وللششششش♤Comments: نظرات
Last edit: شنبه 1 مهر 1396 02:07 ق.ظ