باربی این د پینک شوز

جمعه 31 شهریور 1396 03:37 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♔گیف های بخش اول♔
♔باربی در کفش های صورتی♔
♔رو آوردم برین ادامه♔
♔برای دیدنشون راستی نمیدونم ولی♔
♔چرا الان یاده اسم لیوای♔
♔Levi یا همون لوی افتادم>:)♔
♔فهمیدم چون به جای ولی♔
♔نوشتم لوی>:)به قول یه خنگ هایی♔
♔اسم کلمه خودت!!!!شوخیدم♔
♔اسم کلمه خودت~خودت هست بابا:)))♔

♔به قول یه خنگ هایی♔
♔اینا کلمه های خودم هسن میخوان♔
♔یه کاری کنن که کلمه های♔
♔خودت ببیننشون کلمه خودت هم هم اکنون♔
♔در حال تماشای کاراشو هسه ولی♔
هنوز جلب توجه نشدنه

♔پاهای کلمه خودم اصلی♔
♔در میان اون همه کلمه خودم♔
♔کلمه خودم با ای آبرو ریزیش داره از♔
♔چشم کلمه خودت میوفته راستی♔
♔یه چیزی دیدم ازدواج همجسنگرا ها توی♔
♔مکان ها بود ماله ایرانش مجازاد♔
♔مرگ بود عکسشم توی ویکی بود اینم عکسشه♔
برای دیدنش بکلیک
♔من میخوام برم آبی تیره هاش♔

♔نمایی دیگر از پاهای کلمه خودم
♔حتما کلمه خودت بعضی از کلمه های
♔خودمه با کلمه خودم اصلی اشتباه
♔گرفته راستی چه جایی که
♔کلمه های خودم هم توش میرقصن
♔لخته ولی رنگش نیمه-خوبه

♔از اون ور کلمه های خود
♔دارن میرقصن تا کلمه خودش ببینشو
♔اما کلمه خودش هم مثله کلمه
♔خودت گیج شده که چه کسی کلمه خود
♔واقعیه آخه تعدادشو ایقه زیاد هسه
♔که آخر آدم گیج میشه بفهمه

♔از اون ور کلمه های سلف
♔و کلمه های مای سلف
♔دارن میرقصن و کلمه هرسلف
♔و کلمه یورسلف بازم مثله
♔کلمه خودت و کلمه خودش گیج میشن
♔و این بود پایان داستان ما

♔بازم گیف میخوای؟
♔دیگه ندارم:)))باید به کلمه
♔و این بود پایان داستان ما شک میکردیدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 31 شهریور 1396 03:51 ق.ظ