مدرسه=(

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:56 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
♢30 روز دیگه میریم مدرسهT_T♢
♢کاشکی کنارم بودین
♢و گریه هامو نشونتون میدادم تا بفهمین
♢چقدر از جندرسه بدم میاد
♢راستی پرنیا و ملیسا2 میرن جندرسه خصوصی
♢خیلی کارشون به قول یه خنگ هایی
♢خودتی هسه حتما خیلی خیلی خیلی پول دارن!!!!
♢ما هم که پول نداریم راستی به قول
♢یه خنگ هایی:هاجر زهله دار!!!!جندرسش خیلی زهله دارهÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:59 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå