جسمگ(همون چشمک.-.)

سه شنبه 31 مرداد 1396 02:32 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♛این بالایی داره چشمک میزنه!♛
♛مخصوصا این گیفه پایینی‌راستی تا دیدمش یاده♛
♛یه چیزه خودتی ای افتادم که اسمه چیزش
♛فکر کنم چهار سوق بود راستی یه چیزی بود توش♛
♛یه ماره غیر زهله داری بود پاعه یه خودتی♛
♛ایه نیش زد کلمه خودت کار اون مارکوعه دید کشتش
♛چی؟کلمه خودت تو فیلمش بازی کرده بوده و
♛ما نمیدونستیم؟راستی حالا نمیخوام درباره فیلمه
♛دلگیرش حرف بزنم!!!خب آخرین حرفم
♛خودتComments: نظرات
Last edit: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:47 ق.ظ