مالان

سه شنبه 31 مرداد 1396 01:43 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
♞سرش خیلی خودتی هست♞
♞راستی تا میبینمش تو کلم میاد که چیز های یکی♞
♞رو بدست اورده راستی تا کسی که هست♞
♞رو میبینم یاده کلمه خودت میوفتم و
♞تو کلم میاد که کلمه خودت بدنشه بدست اورده
♞راستی کسی نباید کلمه خودت رو
♞دسته کم بگیره و باهاش بجنگه چون که......
♞کلمه‌خودت‌همیشه‌با‌قدرتی‌که‌
♞داره همه‌ی میندازه تو سیاه چال بعدش به کلمه
♞خودم و کلمه خودش میگه....
♞بکشنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 31 مرداد 1396 02:11 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå