نگو کرل:|

سه شنبه 31 مرداد 1396 01:33 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
【جای ک اند گ را تغییر دادم】
【راستی این بالایی چقدر حال بهم زن میباشد】
【حالا نگین چرا ورم اون چیزاش حال بهم زن هست】
【راستی نگاه کنین چه سر این پایینی آشنا هست】
【کلمه خودت:سرش مثله من آیا؟جواب من بهش:متاسفانه نه】
【خب سرش مثله یکی هست که اگه نگم بهتره】
【راستی یه کریزی دیزی بود اسمش خودت بود نمیخوام اسمش رو بگم】
【ورم الکی و **** میگنش=||راستی اسمش من رو یاده】
【پیاز میندارهخیلی خودت هست خودت خودت خودت خودت】
【چقدر گفتم خودت:|بهتره دیگه نگم خودت چون که】
【کسی منظورم رو نمیفهمه:|】Comments: نظرات
Last edit: سه شنبه 31 مرداد 1396 01:42 ق.ظ