ت-ف-ک

چهارشنبه 22 دی 1395 02:58 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
با این که کارتونش خیلی کهنه شده هنوزم
دوستشــ دارم و خواهم داشت
چیه خب قسمت هاش خیلی باحاله
دیگه حرفی ندارمÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 22 دی 1395 02:59 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30

ÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå