سرزمین روشن کارتون و انیمه

✨اف آی ایکس ای دی✨

سه شنبه 21 مهر 1394 11:14 ب.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
سلام به~>خواننده ی این پست
من~>پانته‌آ هستم
اینجا~>وبی برای کارتون و انیمه هست
اینجا از~>کارتون و انیمه می‌آپم
قانون~>نداریم کپی هم آزاده
پسرا~>نیان داخل حالم ازشون بهم میخوره
اینجـــآ بـــــرای بچهــــــ هاســــت
نویسنده~>نمیخوام فقط دوست های کلوزم
دخترای لوس نیان لطفا!حال ندارم
B Y Eدیدگاه : ✦نـَظَـرآتـ✦
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 دی 1396 03:35 ق.ظ

ئوگان

جمعه 6 بهمن 1396 06:19 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♡یه روزایی بود♡
♡هی میگفتن:بچه ها یه چیزی بگوم هرگز♡
♡الان درباره چیزه خودتی ای نحرفین♡
♡فقط هم میدونستن که توی♡
♡موقعش یکی میخوا
♡نه هیچی وللش ورم کارش حال بهم زن و خودتی♡
♡و زهله دار و قوم بود!چون میخواست♡
♡ضایع کنه:|اووووپ بود آیا♡
♡میدانستید؟نه نمیدونستین بنظرم:////♡
♡چون هر ساعت خدا کلمه خودت بدنتون رو بدست♡
♡میاره و نمیفهمین:/راستی خیلی وقت بود♡
♡که موضوع این که کسی منظور♡
♡حرفام رو نمیدونه رو...♡
♡فراموش #کردهـــــــــــــ ــــــــــ بودم♡دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 06:31 ق.ظ

ضوضوضانگس

جمعه 6 بهمن 1396 06:04 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
『الان بود یاده یه』
『آهنگی افتادم که اسمش مانستر بود』
『ولی از یه باندی بود!اسمشو』
『حوصله ندارم بگم=))خب بگذریم الان بود یاده』
『یه سایتی افتادم که....چی بود؟vk؟حالا』
『هرچی!هی فکر میکنم روسیه』
『ای ها بهش گیر دادن』
『خب بگذریم نمیخوام درباره سایت قومش』
『حرف بزنوم چون تا میبینمش یاده نهنگ آبی:/』
『میوفتم بازیشه یکی سی کلمه خودت』
『ساخته=)))دیگه کلمه خودت』
『دید که توی کارش』
『موفق شده بوده خودشه خودتی کنه بهش』
『گفت خودت=))))))))))))』
『الان‌بود‌یاده‌یه‌سری‌افتادم‌به‌قول‌یه‌خنگ‌های:کلمه‌خت‌بوددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 06:19 ق.ظ

سلامی خودتی به همه

جمعه 6 بهمن 1396 05:42 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦صلام صلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
✦صدتا صلام:/خب بگذریمـ ـ ـ
✦الان بود یاده کلمه سلام
✦خودت افتادم که داشت له و مثله خودش می شد
✦به قول یه خنگ هایی:چه الکی چون
✦در اولین فرصت تو حرفوم
✦کلمه خودش درخشید
✦راستی وقتی یکی میگه:خودت، خودم، خودش
✦و توش خود نیومد واقعا اومدهـ!
✦چون که........
خودت خودم خودش
✦به قول یه خنگ هایی:چه ختی و اوپینگ
✦راستی الان بود یاده اسکول افتادم
✦فکر نکنین school رو میگم‌همون‌اسکول‌که‌یه حیوونهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 06:05 ق.ظ

aynimeh:///

پنجشنبه 5 بهمن 1396 06:14 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♟واسه یه لحضه
♟اینجا کلیک کنین و از نتیجه لذت ببرین♟
♟اگه هم حوصله ندارین بگین خودت
♟برام کافی و خودتی هسه!
♟خب بگذریم الان بود یاده کلمه پروانه افتادم
♟راستی حالم از حیوونش بهم میخوره
♟چون مثله ای میمونه که میخوا
♟یه کاری کنه که کلمه خودت بدنشه بدست بیاره
♟خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم
♟که نوشته بود:خودتـــــ
♟خب!دیگه یکی گفت خودت مو همی الان
♟یه چیزه خودتی ای رو فهمیدم!
♟سونَر دیگه‌گفت خودتورم‌سرش‌خودتی‌و حال‌بهم‌‌زنه
به درککه نمیدونین کی رو میگم:////////دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 06:19 ق.ظ

ممنو مایت

پنجشنبه 5 بهمن 1396 06:01 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
❂بالایی رو یه ایستکه❂
❂راستی بنظرم شاید درستش ایستک نباشه❂
❂اگه ایطوری بود یعنی خودتــــ❂
❂کارومه کلمه خودت راه انداخته چون ورش جالبه❂
❂خب بگذریم!الان بود یاده یه چیزی افتادم که❂
❂هی مینوشتم بگذیرم به قول یه خنگ❂
❂هایی:کارومه کلمه خودت❂
❂راه انداخته بود❂
❂آیا میدانستید؟راستی الان بود یاده یکی افتادم❂
❂که یه روزایی بود با نام السا اسپارکل❂
❂تو اینترنت میگفت خودت❂
❂حالم ازش بهم میخوره دلیلشم اگه نگم بهتره❂
❂خب بگذریم ورم کسی که هسه زهله دارهـــــــــــ❂
❂راستی.....دیگه اسنو وایت گفت خودت❂دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 06:11 ق.ظ

زینبو

پنجشنبه 5 بهمن 1396 05:31 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
〖واع الان بود یاده〗
〖یه چیزی افتادم که یه خودتی هایی〗
〖به موضوع خودت کمان گیر داده بودن〗
〖راستی بنظرم تو وبم خیلی〗
〖اسپم مسپم میدم:/〗
〖آخه خیلی میگم خودت، راستی://///〗
〖اصلا اینا بیشترین کلمه هایی هستن که من تاحالا〗
〖تو پستام گفتم باور ندارین صفحه وب رو〗
〖بیارین بعدش F3(یا ctrl+F) رو〗
〖بزنین!میدونین که من دارم〗
〖راست میگم^~^〗
〖خب بگذریم دیگه رنگین کمان گفت خودت〗
〖دیگه کلمه خودت، خودم، خودش، خود〗
〖دارن‌از روش‌راه‌میرن‌دیگه‌کلمه‌خود میخوا بیوفته〗
〖دیگه‌کلمه‌خودم‌نجاتش‌داد دیگه‌گفتنwe're bff〗دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 05:59 ق.ظ

تانسخر غایع

پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:57 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♘الان بود یاده یه چیزی♘
♘افتادم که یکی هی میگفت:شتو، شتیو♘
♘خب بگذریم دیگه یکی گفت خت♘
♘خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم که♘
♘یکی ایطوری که!تا یه کارِ بدی میکه♘
♘بعدش یه صدا هایی میگفتن:♘
♘هو!یا شایدم هاو:/♘
♘خودت♘
♘وایسا نه الان سر بعضیا مثله یه مار هایی♘
♘از کوزه میاد بیرون بعدش ضایع میکنن!راستی
♘الان بود یاده یه ویدیویی افتادم که♘
♘تیلور سویفت گذاشته بودش از دم یه ماری هم بود♘
♘و آخرینش هم سر ماره بود!!!!♘دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 05:24 ق.ظ

مروژن

پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:28 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✯فروزن:خت✯
✯راستی اومدم یه خبر بدم!اردک پرنیا
✯اند ملیسا2 تا الان 4 تا تخم گذاشته✯
✯خواستین عکسش رو میدم^_^به قرآن دارم راست✯
✯میگم دروغم چیه خواستین عکس اردک✯
✯هاشونم میدمـ راستی الان بود✯
✯یه صدایی گفت توچ✯
✯خب بگذریم یه چیزی بگم شاید باورتون نشه✯
✯ولی دیگه پرنیا گفت خودت دیگه✯
✯ملیسا2 گفت خودت راستی صدای تینا یا همون✯
✯ملیسا که اردک پرنی و ملی2 هسه✯
✯خیلی اعصاب خورد کن و سانسور هست دلم میخواد✯
✯بکوبمش تو دیوار=)))))))✯دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:35 ق.ظ

گورکاهانتس

پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:04 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✧ها!ای بالاییکو کلمه خودت هسه✧
✧نه بابا در واقع کلمه پرنیا هسه!راستی الان بود✧
✧یاده یه آهنگی افتادم که اسمش ورک بود✧
✧ولی از ایگی بود!گه گفت خت
✧راستی آتوسا(یکیا از خواهرام) یه آزالینه
✧اند تمام آهنگ های ایگی رو گوش داده^~^
✧راستی به درک که درستش آزالین نباشه و درستش
✧آزیلین یا یه کوفت دیگه ای باشه فعلا من
✧خواستم این خودتیه رو بنویسم راستی
✧گه یکی گفت:اوپ خب بگذریم الان بود یاده یه عکسی
✧افتادم ها آ دیگه کسایی که توش بودن گفتن:
✧ما واقعا هم رو دوست داریم!
✧برای دیدن عکسش بکلیک
✧راستی چیزش رو یکی تو سامانه بهم دادهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:24 ق.ظ

yxllow

پنجشنبه 5 بهمن 1396 03:45 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦yellow is my favorite color✦
✦راستی یه روزی بود گفت آیم یلو!داشت به سبک✦
✦آهنگ آیم بلو هم میکردش!گه آهنگش گفت✦
✦خت!خب بگذریم الان بود یاده
✦مِردِ اولنآ افتادوم به قول یه خنگ هایی:✦
✦کلمه خودت سی کلمه خودم هسه✦
✦خب برین ادامه یه داستان از✦
✦کلمه خودت و کلمه خودم نوشتم!راستی الان بود✦
✦یاده یه آهنگی افتادم که میگفت:خت✦
✦راستی این عکسه پایینی رو✦
✦کلمه خودت ساختتش!
✦الان بود یاده یه چیزی افتادم که میگفتن:
✦سایتِ مِسِس!منظورشونم با سایت messletters بود✦
✦گه گفت خودت!راستی برین یا نرین ادامه

ادامه مطلب

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 04:04 ق.ظ

شریل

پنجشنبه 5 بهمن 1396 03:32 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♦عنوان رو منو یاده لواشک میندازه!راستی به درک♦
♦که بعضیا میخوان ضایع کنن ولی...یه چیزی توی قرآن
♦یکی از سوره هاش بود توی متنش نوشته بود اوتو!♦
♦خودت^_^میدونم بعضیا میخوان ضایع کنن^_^یعنی♦
♦My Friends!راستی الان بود یاده یه چیزی♦
♦افتادم که راستی همه شخصیت های آلیس مدنس♦
♦ریتورنز مهزاد هستن و خواهند بید!خب♦
♦یه روزی بود صبا و سحرناز  توی مرحله کویینز لند♦
♦بودن بعدش سحرناز به صبا گفت حتما کویین♦
♦اف هارتز Queen of Hearts یه جوری این همه راه♦
♦رو طی کرده بوده تا به صندلی پادشاهیش رسیده♦
♦بوده!واقعا نکته ی عجیبیه!D:راستی♦
♦صبا رریتی واقعی هست و البته مطهره هم هست♦
♦راستی مطهره ace و دافی و بلیز هستا^_^♦
♦و سحرناز توایلایت هست که البته پرنیا هم هست♦
♦پرنیا هم توایلایت و روج و phantasmo واقعیه!!!!♦
♦به درک که اسم سر الکیش اشتباه هسه!!!♦دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 03:38 ق.ظ

دنزمه

پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:48 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
【انگار نه انگار!!!انگاری ای وبکو فقه کارتونی هسه】
【راستی بالاییه خیلی الکیه درضمن خودت تا】
【حرکتشه دید یاده یه چیزی افتاد که کلمه طاهره دستاشه】
【مثله ای کرده بود ولی دوتا بود!خودت خودت】
【راستی ماله Live in the Moment بود!!!!!】
【خودت!هرگز ای چیزکوئه سرچ نکنین!】
【live in the moment barbie!!!خودتتتتتت】
【حالا نمیخوام درباره چیزای خودتی
【بحرفوم!الان بود یاده یه چیزی افتادوم که اسمش】
【Barbie Dreamhouse Adventure بود】
【ولی میخواست 30 مارس 2018 بیاد راستی برابر】
【با نمیدونم چنده فروردین اونم جمعه!!!!!!】
【حالا نمیخوام درباره باربی خودتی حرف بزنم】
چونکه بعضیا میخوان ضایع کنن^_^

ادامه مطلب

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 03:31 ق.ظ

برینکحصص جاصمین

پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:39 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♕یادتون نره که شخصیت سحر هست و توی♕
♕پست قبلی بهتون گفتم سحر کیه!راستی شاید باورتون♕
♕نشه ولی من چندباری میگم دوستام کین تا شما♕
♕آخر حفظتون شه و توی کله پوکتون♕
♕فرو بره!راستی بالایی خیلی الکیه اصلا هم معلوم♕
خوده خودشه یا کلمه خودت هسه اصلـا♕
♕ولی خودش هسه چونکه جستجو زدوم دیدم خودشه♕
♕به قول یه خنگ هایی:واقعا منظورش ای هسه♕
♕که ای کلمه خودش هسه دیگه کلمه خود♕
♕کارشه دید دیگه داره له و مثله خودش میشه راستی♕
♕چقدر گفتم خودش یکم بگیم خودت و خود♕
♕و خودم!راستی یه روزی بود گفتن عضلانیه ملانی!♕
♕راستی این پایینیه جاسمین تو کارتون مولانه♕
♕که البته عکسش حکم ساختگی را دارد.♕دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:48 ق.ظ

هلان

پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:31 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♢هله دام دام هله دام دام!راستی الان بود یاده یه آهنگی♢
♢افتادم که اسمش Everybody Dance now♢
♢بود ولی صداش خیلی خودتی بود در واقع صدای♢
♢کلمه خودت بود!baby vuvu:/فکر نکنین
♢یه اهنگ چرت و پرتی رو میگم که به نظرم یه
♢عینکی زشتی داشت اهنگشو میخوندااااا=.
♢درضمن عینکیا خیلی زشتن کاشکی من نداشتم-.-
♢فکر کردنه اسکل جالبی هم شدنه!کلمه خودت
♢راستی خودت یه چیزی بود یکی بود
♢اسمش wes rivers بود ولی کلمه سحر بدنشه
♢بدست اورده بود!کلمه طاهره هم بدنه
♢سوپر اسپارکل یا هـــــمون کارا!!!!!!!!!!
♢شتو اینا کلمه شتو هسن یا همون شدو
♢سبز و آبی!یعنی عشقتون!یا عشق های هم!دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:39 ق.ظ

کپوید - سیریس

پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:18 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✨سی ای کیوپد و سریس هود!عنوان رو به دل✨
✨نگیرین خودم میدونم درستش ایناست✨
✨راستی آتوسا سریس واقعیه!و مهسا که قبلا✨
✨یکی توی انگری بردز بود کیوپید واقعی✨
✨هست!البته دوستای نیوشا هم این دوتا هستن^.^✨
✨و کوثر جونمم کیوپید هست یعنی لیندا بلک✨
✨یا الماس سیاه یا بلا اسنیپ یا....راستی خودت تا✨
✨کلمه بلایه دید یاده یه خودتی ای افتاد که توی✨
✨barbie video game hero بود ولی✨
✨اسمش فکر کنم Bella بود!راستی شخصیت طاهره✨
✨هست در واقع همه دختر های باربی طاهره✨
✨هستــــــن و اونا هم خودتون میدونین نمیدونین✨
✨سحر یا همون یکی که توی دوستان سخنگو بود و✨
✨استیکس!راستی خودتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت✨دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:28 ق.ظتعداد کل صفحات : 338 ... 6 7 8 9 10 11 12 ...